Wie zijn we

Schoolbestuur

De vzw Sint-Jan Berchmansinstituut, kortweg Sjabi+, is de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het beleid, de infrastructuur en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs in onze school.

Onze vzw is met de basis- en secundaire scholen uit Kalfort, Puurs, Ruisbroek, Liezele, Breendonk, Oppuurs, Sint-Amands, Lippelo en het buitengewoon lager en secundair onderwijs uit Puurs de grootste scholengroep uit de regio.

vzw Sint-Jan Berchmansinstituut

Schuttershofstraat 17

2870 Puurs-Sint-Amands

ondernemingsnummer: 0413.775.274

RPR Antwerpen afd. Mechelen

  • Algemeen directeur: dhr. Claude Duhamel
  • Voorzitter schoolbestuur: dhr. Pat Vandewiele