Ons aanbod

Leerplan

Wij werken met het leerplan van Katholiek onderwijs Vlaanderen: Zin in leven, zin in leren (ZILL) Hierin staat, aan de hand van krachtlijnen, doelstellingen, leerlijnen en referentieleeftijden, vermeld welke delen van de ontwikkeling wij begeleiden.

De ontwikkeling van kinderen wordt in zijn totaliteit bekeken maar is ondergebracht in 10 ontwikkelvelden die wij in ons onderwijs zullen onderrichten en evalueren.

Er zijn 4 persoonsgebonden ontwikkelvelden en 10 cultuurgebonden ontwikkelvelden. Beide nemen een evenwaardige plaats in binnen het leerplan.

Zill