Welkom bij Twinkelveld

Een kleine en gezellige lagere school. Samen met kleuterschool De Regenboog leveren we kwaliteitsvol basisonderwijs in Kalfort.
Hero

In de kijker

Enkele foto's van diverse activiteiten

Agenda

Start schooljaar 2022-2023
Infoavond
-
Herfstvakantie
-
Kerstvakantie