Wie zijn we

Onze school is een samenwerking van vele mensen en groeperingen. Zo zijn er de kinderen, de leerkrachten, de ouders, de directeur, de zorgcoördinator, de administratieve medewerkers, de ICT-coördinator, het schoolbestuur, het oudercomité, de schoolraad, het CLB, de scholengemeenschap, de pedagogische begeleiding, de gemachtigd opzichters, de opvangbegeleiders, de gemeente, de parochie, ... Heel veel mensen werken en bouwen mee aan onze school. Sommigen zijn erg kortbij betrokken bij de kinderen. Anderen, die u wellicht niet eens leert kennen, werken achter de schermen.

Het schoolteam staat in voor de begeleiding van de leerlingen en het goede dagelijks verloop in onze school. Onder leiding van de directeur zorgt een groep van onderwijzers en de zorgcoördinator voor het concretiseren van de schooldoelstellingen binnen de klasgroepen op maat van elk kind. Op het secretariaat van onze school zorgen de administratieve medewerkers en de ICT-coördinatoren voor een vlotte ondersteuning van het dagelijks reilen en zeilen.

Hiernaast vindt u terug wie er allemaal meewerkt op onze school. Al deze mensen zijn er voor u en uw kind. Samen maken we school!