School

De Kalfortse lagere school 'Twinkelveld' is een autonome lagere school. De organisatie is in handen van de vzw Sint-Jan Berchmansinstituut. Ons schoolbestuur is aangesloten bij  Katholiek onderwijs Vlaanderen.

Als lagere school bieden wij zelf geen kleuteronderwijs aan, maar werken we nauw samen met de Kalfortse kleuterschool 'De Regenboog'. Op die manier vormen we samen een deel van de motor van de plaatselijke dorpsgemeenschap in Kalfort.

Onze school maakt deel uit van de scholengemeenschap voor het vrij basisonderwijs Puurs en Sint-Amands.